นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 49,089 คน

สถานที่สำคัญ

วัดโพธิ์ลอย

12 ธันวาคม 2560 606 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีสถานที่กว้างขวางเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ศักการะคือ หลวงพ่อทันใจ และโบสถ์ภายในที่สวยงาม

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
01.jpg47.32 KB   แสดงภาพ
02.jpg50.93 KB   แสดงภาพ
03.jpg39.60 KB   แสดงภาพ
04.jpg34.84 KB   แสดงภาพ
05.jpg44.61 KB   แสดงภาพ
06.jpg38.09 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา