นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 25,381 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

แผ่นพับรายละเอียดเตาเผาขยะลดควันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

1 กุมภาพันธ์ 2562 232 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
798abe62840.jpg300.63 KB   แสดงภาพ
798abe62841.jpg426.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา