นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 664 คน

เยี่ยมชม 66,234 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

2 ตุลาคม 2561 137 ครั้ง พูลทรัพย์  อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.96 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา