นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 234 คน

เยี่ยมชม 66,158 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปี 2560

19 ตุลาคม 2560 294 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.719.60 KB ดาวน์โหลด
.715.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา