นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 66,051 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 และประมาณการโครงการเปลี่ยนท่อแบบประปาหมู่บ้าน

2 ตุลาคม 2560 312 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.296.75 KB   แสดงภาพ
.599.11 KB   แสดงภาพ
.463.56 KB   แสดงภาพ
.354.02 KB   แสดงภาพ
.180.52 KB   แสดงภาพ
.88.14 KB   แสดงภาพ
.181.79 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา