นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 312 คน

เยี่ยมชม 66,137 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560

6 พฤศจิกายน 2560 266 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.45 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา