นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 276 คน

เยี่ยมชม 66,203 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563) แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563) แชร์  
2 ต.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
6 พ.ย. 60ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560 แชร์  
19 ต.ค. 60สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปี 2560 แชร์  
2 ต.ค. 60ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 และประมาณการโครงการเปลี่ยนท่อแบบประปาหมู่บ้าน แชร์  
3 ส.ค. 60สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา