นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 265 คน

เยี่ยมชม 66,210 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน c67 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกคลองชลประทาน c73 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน (ต่อ) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจุฑามาศ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
31 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหิริรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
25 ม.ค. 61ประกาศราคากลางงานก่อสร้างกำแพงดิน ริมคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
23 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
23 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน (ต่อจากหมู่ที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
23 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายเรียบแปลงนา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
23 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดธงไทยยาราม ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
23 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดธงไทยยาราม ซอย 1 หมู่ที่ 1ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
16 ม.ค. 61ประกาศราคากลางโครงการงานขุดลอกคูคลอง C 67 แฉก 28,29,30 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ แชร์  
2 ต.ค. 60ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงหินคลุก และกำหนดราคากลางก่อถนน คสล.สายต่างๆ ดังนี้ แชร์  
31 ก.ค. 60ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ริมแม่น้ำ ต.ห้วยเกตุ แชร์  
31 ก.ค. 60ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารีอรรถ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเกตุ แชร์  
19 พ.ค. 60ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาเคน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเกตุ แชร์  
22 มี.ค. 60แบบราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทั้ง 10 แห่ง ของตำบลห้วยเกตุ แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา