เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563)3114 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนนมกราคม-เดือนมีนาคม 2563)5524 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25611072 ต.ค. 61
ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สขร.ประจำเดือนตุลาคม 25602336 พ.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปี 256025719 ต.ค. 60
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 และประมาณการโครงการเปลี่ยนท่อแบบประปาหมู่บ้าน2752 ต.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 25602043 ส.ค. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB