เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561632 ต.ค. 61
ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สขร.ประจำเดือนตุลาคม 25601936 พ.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปี 256022019 ต.ค. 60
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 และประมาณการโครงการเปลี่ยนท่อแบบประปาหมู่บ้าน2292 ต.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 25601673 ส.ค. 60
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB