เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชลประทาน c67 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเกตุ18631 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกคลองชลประทาน c73 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเกตุ16931 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน (ต่อ) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเกตุ17031 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเกตุ16731 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจุฑามาศ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเกตุ16131 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหิริรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ18731 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างกำแพงดิน ริมคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเกตุ17825 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเกตุ18523 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน (ต่อจากหมู่ที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเกตุ18723 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายเรียบแปลงนา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ17423 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดธงไทยยาราม ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ16823 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดธงไทยยาราม ซอย 1 หมู่ที่ 1ตำบลห้วยเกตุ17123 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการงานขุดลอกคูคลอง C 67 แฉก 28,29,30 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเกตุ26416 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการลงหินคลุก และกำหนดราคากลางก่อถนน คสล.สายต่างๆ ดังนี้1772 ต.ค. 60
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ริมแม่น้ำ ต.ห้วยเกตุ16731 ก.ค. 60
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอารีอรรถ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเกตุ16531 ก.ค. 60
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาเคน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเกตุ16819 พ.ค. 60
แบบราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทั้ง 10 แห่ง ของตำบลห้วยเกตุ17522 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB