เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256243 ธ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563164 พ.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562101 พ.ย. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563233 ต.ค. 62
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี 2562 222 ต.ค. 62
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 201 ต.ค. 62
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 216 ก.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 25621632 ส.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 25621194 ก.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 25621165 มิ.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 25621967 พ.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 25621304 เม.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25621755 มี.ค. 62
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ10712 ก.พ. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 25622531 ก.พ. 62
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1608 ม.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 25612037 ม.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25611447 ธ.ค. 61
แจ้งผลทดสอบคุณสมบัติวัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ สายทางเข้าวัดพรหมประสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเกตุ9420 พ.ย. 61
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25611394 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB