เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 194 มี.ค. 63
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 186 ก.พ. 63
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 266 ม.ค. 63
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562413 ธ.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563494 พ.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562381 พ.ย. 62
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563743 ต.ค. 62
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ ปี 2562 522 ต.ค. 62
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 511 ต.ค. 62
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 436 ก.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 25621912 ส.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 25621424 ก.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 25621445 มิ.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 25622187 พ.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 25621504 เม.ย. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25621985 มี.ค. 62
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ13112 ก.พ. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 25622771 ก.พ. 62
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง3378 ม.ค. 62
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 25612257 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB