นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 66,118 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

9 มีนาคม 2564 10 ครั้ง พูลทรัพย์  อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
doc02311320210309110241.pdf2.81 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา