นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 49,090 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564 6 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
doc02201320210209100112.pdf2.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา