นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 22,984 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

5 มกราคม 2564 4 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
doc02068320210106102336.pdf1.40 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา