นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 22,972 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

4 ธันวาคม 2563 11 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานเดือน พ.ย.pdf1.45 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา