นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 22,990 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

2 ตุลาคม 2563 23 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.41 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา