นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 319 คน

เยี่ยมชม 66,189 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1 กันยายน 2563 37 ครั้ง พูลทรัพย์  อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.76 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา