นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 27,890 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1 กันยายน 2563 17 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.76 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา