นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 22,943 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

1 ตุลาคม 2563 17 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา