นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 22,959 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

10 กรกฎาคม 2563 32 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.53 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา