นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 23,749 คน

แผนยุทธศาสตร์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 พ.ค. 59ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2563) แชร์  
30 พ.ค. 59เล่มแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา