นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 66,045 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ย. 63ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (ประกาศ+เล่มแผนฯ) แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศ และเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 แชร์  
28 ธ.ค. 61แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 แชร์  
25 ต.ค. 61เล่มแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 ต.ค. 61ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
9 ต.ค. 61แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 แชร์  
21 ก.ย. 61ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ และเล่มแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 /2561 แชร์  
1 ส.ค. 61ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ และเล่มแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2561 แชร์  
18 ม.ค. 61ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ และเล่มแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2561 แชร์  
3 พ.ย. 60เล่มแผนการดำเนินงานประจำ 2561 และประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 แชร์  
8 พ.ย. 59ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
7 พ.ย. 59เล่มแผนดำเนินการ ประจำปี 2560 แชร์  
13 ต.ค. 58ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี_59_ลงวันที่_13_ตุลาคม_2558 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา