นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 363 คน

เยี่ยมชม 66,193 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มิ.ย. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 5 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 /2563 แชร์  
12 ก.พ. 63ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 พร้อมรูปเล่ม แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
14 มิ.ย. 62เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 5 ปี แชร์  
14 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 5 ปี แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พร้อมรูปเล่ม แชร์  
30 พ.ย. 61ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พร้อมรูปเล่ม แชร์  
28 พ.ย. 61ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 พร้อมรูปเล่ม แชร์  
20 ส.ค. 61เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 /2561 แชร์  
1 พ.ค. 61ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 และเล่มการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2561 แชร์  
6 ก.พ. 61เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (2561-2564) แชร์  
9 ส.ค. 60เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (2561-2564) แชร์  
2 พ.ย. 59เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) แชร์  
1 พ.ย. 59ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
31 พ.ค. 59ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา