เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของอบต.ห้วยเกตุ 19
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)1267
เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)1455
เล่มแผนอัตรกำลัง 3 ปี (2558-2560)1164
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)1184
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พศ.2558-25603296

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB