เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุพร้อมรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561189
รายงานการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560157
ดำเนินการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560163

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB