เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563168
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์ฺการบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563142
เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 256216173
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 25621226
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 256114232
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 25601390
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 25601192

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB