นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 590 คน

เยี่ยมชม 66,231 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ธ.ค. 63เล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แชร์  
24 ต.ค. 60เล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี (2561-2563) แชร์  
13 ต.ค. 60ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของอบต.ห้วยเกตุ  แชร์  
12 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) แชร์  
12 ต.ค. 60เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) แชร์  
27 ต.ค. 57เล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี (2558-2560) แชร์  
7 ต.ค. 57เล่มแผนอัตรกำลัง 3 ปี (2558-2560) แชร์  
7 ต.ค. 57ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) แชร์  
1 ต.ค. 57แผนอัตรากำลัง 3 ปี พศ.2558-2560 แชร์  
28 ต.ค. 54เล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี (2555-2557) แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา