เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

วันที่ 12 ต.ค. 60 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf183.92 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.01s. 0.50MB