เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

หัวข้ออ่านวันที่
การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง2883 ก.ย. 61
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง3919 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB