เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแบบรายงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ9313 พ.ย. 62
ประกาศ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการจัดเก็บภาษีของ อบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 256311113 ก.ย. 62
รายละเอียดการเก็บภาษีแบบใหม่ของ อบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 25639412 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 256226424 ธ.ค. 61
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 256118029 ธ.ค. 60
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 256129419 ธ.ค. 60
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 25601962 ต.ค. 60
สื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.ห้วยเกตุ24119 ก.ย. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ของงานกองคลังประจำปี 25602827 มี.ค. 60
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 256013229 ธ.ค. 59
งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 25591304 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560-256121130 ก.ย. 59
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 255920029 ธ.ค. 58
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB