เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี 25626613 พ.ย. 62
แบบแปลนเตาเผาขยะลดควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ1351 พ.ย. 62
นวัตกรรมแอปพลิเคชั่น PODD13622 ต.ค. 62
นวัตกรรมแผนที่ทางเดินน้ำฯ15522 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์มะเร็งเต้านมภัยร้าย รู้เร็ว หายเร็ว รักษาได้1608 ส.ค. 62
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปี 2562 3411 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562362 ก.ค. 62
เข้ารับเกียรติบัตร ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนชมรม To​ Be Number One ในโครงการ​รณรงค์​ป้องกันและ​แก้ไขปัญหา​ยาเสพติด​ จังหวัด​พิจิตร​ ปี​งบประมาณ​ 2562​ 3027 มิ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 3526 มิ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 256229814 มิ.ย. 62
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 256223412 มิ.ย. 62
โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลห้วยเกตุ หลักสูตร "ขนมไทย และตระกร้าเชือกมัดฟาง" ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 256213012 มิ.ย. 62
จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ครั้งที่ 1/2562 และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ (พ.ศ.2561-2565)10512 มิ.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 884 มิ.ย. 62
การประชุมสัญจรผู้สูงอายุ อำเภอตะพานหิน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 8331 พ.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 28729 พ.ค. 62
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 9924 พ.ค. 62
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 11017 พ.ค. 62
เข้าร่วมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดนายกรัฐมาตรี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2562 ได้ผ่านการประเมินในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562987 พ.ค. 62
พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน วันที่ 6 พฤษภาคม 25622497 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB