นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 442 คน

เยี่ยมชม 66,219 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ย. 62ประกาศแบบรายงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
13 ก.ย. 62ประกาศ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการจัดเก็บภาษีของ อบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 2563 แชร์  
12 ก.ย. 62รายละเอียดการเก็บภาษีแบบใหม่ของ อบต.ห้วยเกตุ ประจำปี 2563 แชร์  
24 ธ.ค. 61ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 แชร์  
29 ธ.ค. 60โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561 แชร์  
19 ธ.ค. 60ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 แชร์  
2 ต.ค. 60งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 แชร์  
19 ก.ย. 60สื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.ห้วยเกตุ แชร์  
29 ธ.ค. 59โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 แชร์  
4 ต.ค. 59งบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559 แชร์  
30 ก.ย. 59แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560-2561 แชร์  
29 ธ.ค. 58โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2559 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา