นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 49,081 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

3 กุมภาพันธ์ 2564 13 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
163131.jpg173.91 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา