นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 49,068 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 2/2564

11 มกราคม 2564 18 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศจังหวัด2-64.pdf301.95 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา