นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 49,086 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมฯ การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 1/2564

8 มกราคม 2564 18 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศจังหวัด1-64.pdf22.34 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา