นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 316 คน

เยี่ยมชม 66,067 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 พฤษภาคม 2563 117 ครั้ง พูลทรัพย์  อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา