นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 25,418 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

2 กรกฎาคม 2562 99 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุนำทีมโดยนายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ และนางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีท่านณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร มาเป็นประธานในการประชุม และท่านไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน พร้อมทีมงาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดพิจิตรในการดำเนินงานโครงการธนาคารน้่ำใต้ดินของตำบลห้วยเกตุ จำนวน 1,730 บ่อ พร้อมด้วยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุสมทบให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และร่วมกันรับฟังวิธีดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมดำเนินการประสานงานให้ประชาชนในตำบลห้วยเกตุได้รับทราบ และเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เป็นการกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.392.47 KB   แสดงภาพ
.364.96 KB   แสดงภาพ
.461.23 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา