นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 36 คน

เยี่ยมชม 25,378 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562 106 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ เรื่อง โครงการธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลห้วยเกตุ การโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ตามวาระที่ประชุมในวันนี้

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.208.03 KB   แสดงภาพ
.263.52 KB   แสดงภาพ
.309.49 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา