นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 325 คน

เยี่ยมชม 66,153 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี 2562

13 พฤศจิกายน 2562 202 ครั้ง พูลทรัพย์  อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.8.01 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา