นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 25,385 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี 2562

13 พฤศจิกายน 2562 172 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.8.01 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา