นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 23,002 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562 352 ครั้ง นางพูลทรัพย์ อินนะปุสะ แชร์  

#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การโอนเงินและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 และเรื่องอื่นๆ ตามวาระที่ประชุมในวันนี้ครับ

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.295.05 KB   แสดงภาพ
.225.88 KB   แสดงภาพ
.287.87 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา