นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 329 คน

เยี่ยมชม 66,217 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ แชร์  
1 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ ปลาหมึกวงสายวงน้ำเงิน แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 2/2564 แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมฯ การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดฯ ฉบับที่ 1/2564 แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 แชร์  
27 พ.ค. 63การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
1 พ.ค. 63ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในอบต.ห้วยเกตุ แชร์  
30 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558 แชร์  
23 เม.ย. 63ประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค แชร์  
13 เม.ย. 63กฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง แชร์  
13 พ.ย. 62ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62แบบแปลนเตาเผาขยะลดควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
1 ต.ค. 62ผลการประเมินความพึงพอใจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์มะเร็งเต้านมภัยร้าย รู้เร็ว หายเร็ว รักษาได้ แชร์  
11 ก.ค. 62โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปี 2562  แชร์  
2 ก.ค. 62ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 แชร์  
27 มิ.ย. 62เข้ารับเกียรติบัตร ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนชมรม To​ Be Number One ในโครงการ​รณรงค์​ป้องกันและ​แก้ไขปัญหา​ยาเสพติด​ จังหวัด​พิจิตร​ ปี​งบประมาณ​ 2562​  แชร์  
26 มิ.ย. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562  แชร์  
14 มิ.ย. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 แชร์  
12 มิ.ย. 62โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 202 รายการ
เปลี่ยนภาษา