เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวนวัตกรรมจุลินทรีย์จาวปลวก ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

แชร์

1. จุดเริ่มต้นของการคิดที่จะทำเป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์จาวปลวก

2. จัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มยอดผู้สนใจในเรื่องนี้

3. ได้รับข้อมูลทางรพสต.ห้วยเกตุ เกี่ยวกับการตรวจสารพิษในร่างกาย

4. วีดีโอการนำเสนอนวัตกรรมนี้ ทำจริงและได้ผลผลิตดีจากการใช้จุลินทรีย์จาวปลวก

5. รับการประเมินนวัตกรรมจุลินทรีย์จาวปลวกรอบแรก (หลังจากที่ผ่านรอบเอกสารแล้ว)

6. รับการประเมินนวัตกรรมจุลินทรีย์จาวปลวกรอบสุดท้าย

7. ได้รับรางวัลธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดีฯ ประเภททั่วไป รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000,000 บาท

8. ต่อยอดโครงการขยายผลเพื่อให้ทั่วถึงทั้งตำบล


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB