เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ข่าวประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ของงานกองคลังประจำปี 2560

แชร์

กองคลังองค์ฺการบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยไปร่วมกับวันที่ออกแจกเบี้ยยังชีพของแต่ละเดือนร่วมกับสำนักงานปลัด


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB