เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นวัตกรรมแอปพลิเคชั่น PODD

แชร์

แอฟพลิเคชั่น PODD เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนที่เป็นอาสาสมัครผ่อดีดี และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ เพื่อระงับเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เช่น ด้านสาธารณภัย ด้านคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ัไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีวิธีการสมัครใช้พร้อมรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี่้ และหากมีข้อสงสัยติดต่อ 056-030394 ต่อ 11 และ 088-7783239

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB