เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นวัตกรรมแอปพลิเคชั่น PODD

แชร์

แอฟพลิเคชั่น PODD เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนที่เป็นอาสาสมัครผ่อดีดี และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ เพื่อระงับเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ เพื่อแก้ัไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB