เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

แชร์

รายชื่อห้างร้านต่างๆ ที่ขอสนับสนุนของขวัญ และทุนการศึกษาวันเด็ก 2560

 

1.       ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะพานหิน

2.       ธนาคารออมสิน สาขาตะพานหิน

3.       ธนาคารกรุงไทย สาขาตะพานหิน

4.       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิจิตร

5.       ธนาคารอิสลาม สาขาพิจิตร

6.       ร้านรัตนภัณฑ์

7.       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตะพานหิน

8.       ห้างเอส แอน เค ตะพานหิน

9.       ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจอนันต์ ตะพานหิน

10.   ห้างชัยพงษ์พลาซ่า

11.   หจก.อ.กิจเจริญปิโตเลี่ยม   ปั้มน้ำมัน P.T. ตะพานหิน 

12.   ไปรษณีย์ตะพานหิน

13.   บริษัท เทสโก้โลตัส ตะพานหิน

14.   ร้านศิ –สา ผ้าม่าน

15.   ร้านแทนคุณ

16.   ร้านเฮงคาร์โก้

17.   ร้านพิทยาคาร

18.   บิ๊กซี ตะพานหิน

19.   ร้านขายยาฮุยก๊ก

20.   ร้านลูกตาล

21.   หจก.ศรีพระจันทร์ค้าเหล็ก

22.   หจก.ชัยวัฒน์เครนเซอร์วิส

23.   หจก.ปฐมพงษ์ ออโต้

24.   หจก.ประวีณคอนกรีต

25.   หจก.มังกรทองคอนกรีต

26.   หจก.ตรีภัทร LPG 2000 ม.4

27.   บริษัทจำกัด ไอทีเอ็กซ์เพรสเซอร์วิส สาขาพิจิตร

28.   ร้านธงไชยการไฟฟ้า

29.   คุณสมยศ  งามศรีวิโรจน์  บริษัท เค โอ เอ เทรดดิ้ง จำกัด

30.   คุณปุณยนุช  ปั้นเทศ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อบต.ห้วยเกตุ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB