เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช และร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช ระหว่างวันที่ 12 มกราคม และวันที่ 15-17 มกราคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศึกษาดูงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB