นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 456 คน

เยี่ยมชม 66,221 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 พ.ย. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
30 พ.ย. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
27 พ.ย. 61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แชร์  
30 ม.ค. 61การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการมาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แชร์  
17 ม.ค. 61หนังสือเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการมาบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา