นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 66,125 คน

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 มี.ค. 62โครงการสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 แชร์  
10 ม.ค. 62จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  แชร์  
5 ก.ย. 61โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561  แชร์  
30 ส.ค. 61โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2561  แชร์  
22 ส.ค. 61โครงการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2561  แชร์  
17 ส.ค. 61โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 แชร์  
9 ส.ค. 61กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 แชร์  
3 ส.ค. 61โครงการส่งเสริมคุณภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2561  แชร์  
21 มิ.ย. 61กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  แชร์  
14 มิ.ย. 61กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2561 แชร์  
29 มี.ค. 61โครงการสร้างเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา