เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดงเจริญ (ธ.ก.ส.ดงเจริญ) มอบผ้าห่มคลายหนาวให้แก่ประชาชนตำบลวังงิ้วอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
5 โรค 3 ภัยสุขภาพ ในช่วงฤดูหนาวอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปอดบวม (Pneumonia)อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
โรคหัดอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ไข้หวัดใหญ่ (Flu or Influenza)อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปักแนวเขตหนองไอ้เสาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ตรวจร้านคาราโอเกะอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ออกตรวจปั้มบางจากอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี อำเภอตะพานหินทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
5 ธันวาคมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กิจกรรม 5 สอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศ "แจ้งระงับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ" (เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
เบื้องหลังการเก็บงานมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ดูแลผู้ป่วยเป็นลมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB