นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 333 คน

เยี่ยมชม 66,171 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  061-9255195

 • นายไพโรจน์ หรุ่นโพธิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  085-0482865

 • นายวิชัย เป้าอิ่ม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  094-3755239

 • นางสาวนวพรรษ โคม่วง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  085-9589138

เปลี่ยนภาษา